‼️VEĽKÁ TIPOVACIA SÚŤAŽ MS 2019‼️

Pripravili sme pre vás počas MS 2019 v hokeji veľkú tipovaciu súťaž. Vyhrajte každý deň dokopy 3 litre piva, stačí tipnúť správny výsledok vybraného zápasu na facebookovych stránkach Beer Station a označiť v komentári kamaráta, s ktorým si pivko pri hokeji vychutnávate.

Počas MS 2019 Beer Station rozdá viac ako 400 litrov čerstvého živého piva fanúšikom hokeja!

Pravidlá:

– súťaže sa môže zúčastniť len osoba staršia ako 18 rokov,

– denná výhra je minimálne 3 litre piva ako c

elkový „bank“ piva (nie 3l pre 1 výhercu ako minimum),

– zapojenie do súťaže je formou presného tipu na výsledok v komentári jednotlivého príspevku s označením kamaráta, s ktorým tipujúci pozerá alebo bude pozerať hokej, najneskôr však v minútu oficiálneho začiatku zápasu (t.j. napr. najneskôr do 16:15 alebo 20:15), tip zadaný 16:16 alebo 20:16 sa nebude počítať do súťaže,

– výhra 3l piva sa čapuje do jednorázových plastových fliaš, alebo do zákazníkom donesenej sklenenej fľaše,

– výhra sa odovzdáva iba na prevádzke, na ktorej facebooku súťažiaci tipol správny výsledok, najneskôr však do 4.6.2019

– VÝNIMKA: v rámci súťaže na facebooku Beer Station Slovensko – t.j. Bratislava, uvedie súťažiaci do komentáru aj konkrétnu prevádzku (Polus city center, Zlaté Piesky, OC Galéria Lamač, Pán Sused, OD Saratov), kde by si v prípade výhry svoje pivo prevzal, v rámci súťaže na ostatných facebookových stránkach v iných mestách to nie je potrebné uvádzať,

– ak nebude v daný deň ani jeden správny tip, ďalší deň súťažime ďalej a pridáme ďalšie 3 litre piva do denného banku,

– ak bude víťaz jasný, opäť sa ďalší deň súťaží len o 3 litre piva v skupinovej fáze alebo 6 litrov v play-off,

– ak bude víťazov viacero, „bank“ pív sa rozdelí medzi nich s najnižším objemom piva 0,5l. Objem sa zaokrúhľuje smerom nahor (t.j. ak 3l vyhrajú štyria, každý dostane po 1 liter piva a nie 0,75l),

– „bank“ sa rozdelí vždy maximálne medzi prvých 6 výhercov, ktorí dali správny tip,

– delenie výhry v prípade viacerých výhercov 3l: 1x 3l, 2x 1,5l, 3x 1l, 4x1l, 5x1l, 6×0,5l,

– delenie výhry v prípade viacerých výhercov 6l: 1x 6l, 2x 3l, 3x 2l, 4×1,5l, 5×1,5l, 6x1l,

– delenie výhry v prípade 9 litrov a viac podľa rovnakej logiky ako predošlé, vždy max medzi prvých 6 správne tipujúcich súťažiacich,

– v prípade, že výhra nebude vyzdvihnutá do 4.6.2019 vrátane, výhra prepadáva a nebude sa posúvať žiadnemu náhradníkovi ani sa nebudú znovu alikvótne preratávať denné výhry,

– remiza sa netipuje, iba finálne skóre pre víťaza – čiže finálny tip je bez ohľadu na predĺžovanie zápasu (t.j. tip 3:4 by platil aj v prípade výsledku v riadnom hracom čase alebo po predlzení),

– každý môže v daný deň na 1 facebookovej stránke tipovať iba 1x,

– ak sa chcete zapojiť na viacerých stránkach a viete si výhru vyzdvihnúť aj v inom meste, kde je prevádzka, môžete sa zúčastniť súťaže aj na takejto prevádzke. Pivo si však môžete vyzdvihnúť len počas trvania MS do a max do 4.6.2019 a to osobne, preukázaním sa dokladom totožnosti resp. vlastným facebookovým kontom,

– každý deň bude ráno okolo 09:00 uverejnený samostatný príspevok s vybraným zápasom – tipuje sa len v komentároch originálneho príspevku oficiálnej stránky prevádzky (nie v zdieľanom príspevku vašich známych),

– víťaz si prevezme cenu osobne v priebehu súťaže (najneskôr do 4.6.2016) iba ak je aj fanúšik našej stránky na facebooku a likol súťažný príspevok a na prevádzke podpíše prevzatie piva (pri súčasnom splnení základnej podmienky správneho tipu a označenia kamaráta),

– súťaže sa nemôžu zúčastniť prevádzkari ani ich priami rodinní príslušníci,

– vyhradzujeme si právo robiť menšie kozmetické zmeny pravidiel, bližšie definície a doplňať rôzne bonusové kolá a pod. (len pre prípad, že sa na niečo dôležité zabudlo).

 

Vaše Pivné Stanice!

Návrat hore